New Year Special (2020) - Spyfall 1

New Year Special (2020) - Spyfall 1

Hiếu Giddy 2020-08-28 09:45:49

Khi nhân viên tình báo quanh thế giới bị tấn công từ thế lực ngoài hành tinh, MI6 quay sang người duy nhất có thể giúp đỡ - một bác Sĩ, và các bạn của cô. Khi họ đi du lịch thế giới trong việc theo đuổi câu trả lời đe dọa đến từ tất cả các bên trái Đất an nghỉ ngơi trên đội của vai. Nhưng nơi này sẽ hành tinh đe dọa âm mưu dẫn họ?

Chuyên Mục: