Những Vấn đề bạn Phải chấp nhận khi là Fan của Doctor Who (._.)

Những Vấn đề bạn Phải chấp nhận khi là Fan của Doctor Who (._.)

Admin 2020-08-30 23:52:56

Khi là Fan của Doctor Who, hãy biết rằng loạt phim này rất, rất (rất) dài và có 1 lịch sử rất dài nốt ^^ : Yep, Doctor Who lên sóng lần đầu tiên vào năm 1963, tạm kết ở năm 1989 với 26 phần phim. Thêm 1 TV Movie hợp tác với Mỹ năm 1996, và trở lại từ năm 2005 tới nay. Rất nhiều Fan ngày nay tự trấn an rằng chỉ cần xem từ loạt phim mới là có thể hiều hết về Doctor Who.

Chuyên Mục: