Doctor Who: 50 Năm Tuyệt Vời Xuyên Không Gian Và Thời Gian

Doctor Who: 50 Năm Tuyệt Vời Xuyên Không Gian Và Thời Gian

Admin 2020-08-27 02:32:20

Trong dòng lịch sử của không gian, thời gian và truyền hình, không có thứ gì giống với Doctor Who, loạt phim khoa học viễn tưởng của Anh sẽ kỷ niệm 50 năm phát sóng vào năm nay, tính theo năm trái đất. Chỉ có Star Trek là gần đạt mức này ở mặt sức sống, nhưng cũng chẳng thể nào đến gần được.

Chuyên Mục:
910