Truyền Thuyết Trenzalore - 11th Doctor | Linh Hellangel

Truyền Thuyết Trenzalore - 11th Doctor | Linh Hellangel

Admin 2020-08-29 23:26:38

Như đã được báo trước, những đội quân trong vũ trụ đều tập hợp tại Trenzalore. Chỉ có một người đứng chắn trước hành tinh này ngăn chặn sự hủy diệt của nó, the Doctor. 900 năm trời, Doctor bảo vệ toàn hành tinh và một thị trấn nhỏ tên Christmas, chống đối lại những thế lực có ý định phá hủy nó.

Chuyên Mục: